Produkcja wałów napędowych

Produkcja wałów napędowych charakteryzuje się przede wszystkim wykorzystywaniem do tego celu technologii obróbki skrawania, w głównej mierze toczenie. W przypadku produkcji wałów wyodrębnia się poszczególne etapy cyklu produkcyjnego.  

Produkcja wałów napędowych – procesy technologiczne

Produkcja wałów napędowych rozpoczyna się od procesu przygotowywania, w którym pracuje się nad półfabrykatem, z którego wykonywany będzie wał. Jednym z najważniejszych elementów jest dobranie odpowiedniej średnicy danego materiału, a także przycięcie go na przecinarce taśmowej, do wymiarów, które będą uwzględniały naddatek technologiczny.

Następnym etapem jest wykonanie w razie potrzeby nakiełków technologicznych. Wykonuje się je celem, uzyskania odpowiedniej stabilności materiału w kłach tokarskich, a także splanowania naddatków za pomocą toczenia. Ta czynność zaliczana jest do procesu obróbki zgrubnej, której cechą charakterystyczną jest stosunkowo duży przekrój warstwy skrawanej, a także stosunkowo duży posuw roboczy.

Z kolei w trzecim etapie produkcji wałów napędowych, przebiegają działania, które mają na celu kształtowanie geometrii wału razem z uwzględnieniem tolerancji ich kształtu. Stąd też na tym etapie dobierane są odpowiednie narzędzia, o właściwych parametrach, które służą do konkretnych rodzajów materiału, z których wykonywany jest wał. W sytuacji, gdy produkowany jest wał napędowy stworzony z takich stali, jak m.in. 40 HM lub 34 HNM, które posiadają właściwości mechaniczne, które są znacznie lepsze niż np. stal konstrukcyjna, dobierany jest odpowiedni zakres posuwu, a także głębokości skrawania z przedziału:

– f0 – posuw narzędzia 0,1-0,25 [mm/obr].

– ap – głębokość skrawania 0,3-2,6 [mm];

Warto również wspomnieć o tym, że wymagana chropowatość powierzchni jest uzależniona od wcześniej wymienionych parametrów, oraz od prędkości, z jaką obraca się wrzeciono. W ostatnim etapie produkcji wałów zaliczane jest wykonywanie ubytków w uzyskanym wcześniej kształcie walcowym, które są wykonywane na centrach frezarskich lub w przypadku wpustów, czy też zębów za pomocą dłutownicy. Zdarza się czasami, że wały poddawane są procesowi obróbki cieplnej. Na celu ma to przede wszystkim uzyskanie lepszych własności mechanicznych. Przekłada się to również na wykonanie dodatkowej fazy, która jest etapem obróbczo-wykończeniowym. W trakcie jego trwania zostaje usunięty naddatek po hartowaniu.

Cały proces produkcyjny wałów, kończy się wraz z kontrolą jakości i przeprowadzeniem konserwacji.

 

 

Produkcja wałów napędowych
Przewiń do góry