Kiedy postanawiamy zmienić samochód na inny, nowszy model, wtedy najczęściej decydujemy się sprzedać nasz stary samochód. Można to zrobić na kilka różnorodnych sposobów. Można skorzystać z oferty skupów samochodów (dokładnie na temat warunków takiego skupu można przeczytać tutaj skup samochodów za gotówkę w Krakowie), można to zrobić wywieszając w samochodzie informacje o chęci sprzedaży, a można także umieścić ogłoszenie w jednym z serwisów aukcyjnych. Gdy uda nam się znaleźć chętnego na zakup naszych czterech kółek, wówczas konieczne stanie się dopełnienie formalności związanych ze sprzedażą auta, oto najistotniejsze kwestie z tym związane.

 

Co powinna zawierać umowa?

Przede wszystkim należy sporządzić umowę kupna – sprzedaży. Umowa taka stanowi potwierdzenie nabycia praw do samochodu oraz określa wartość tegoż samochodu. Jest także istotna z punktu widzenia sprzedającego, bowiem stanowi ona dowód, że nie jest on już właścicielem pojazdu, co jest szczególnie ważne, gdy kolejny właściciel nie dopełni obowiązku rejestracji pojazdu. W takiej umowie powinny znaleźć się przede wszystkim dane zarówno kupującego, jak i sprzedającego, musi być tam umieszczona data oraz szczegółowe dane pojazdu, najlepiej łącznie z numerem silnika. Ważne jest też, aby taka umowa zawierała informacje, która ze stron ma obowiązek wniesienia opłaty skarbowej, tak zwanego podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Rejestracja i wyrejestrowanie samochodu

Kolejną kwestią, której powinien dopilnować zarówno kupujący, jak i sprzedający jest zgłoszenie zmiany właściciela w dziale komunikacji starostwa powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Zarejestrowanie pojazdu jest ważne, bowiem policja wymaga dowodu rejestracyjnego podczas legitymowania kierowcy, natomiast wyrejestrowanie jest istotne, bowiem w razie gdyby nowy właściciel popełnił przestępstwo drogowe policja w pierwszej kolejności będzie obarczać odpowiedzialnością właściciela pojazdu, jeśli samochód nie został przez nas wyrejestrowany, wówczas to my widniejemy jako właściciel pojazdu. W takim wypadku, aby nie zostać obarczony odpowiedzialnością konieczne jest doniesienie do urzędu umowy kupna – sprzedaży, która potwierdza, że nie jesteśmy już właścicielami pojazdu, jednak jest to dodatkowy i niepotrzebny stres, dlatego lepiej dopełnić obowiązku rejestracyjnego w oznaczonym przez prawo terminie, aby nie narażać się na ewentualne nieprzyjemności, które mogłyby wyniknąć z niedopełnienia tej powinności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *