Każdy przedsiębiorca planujący rozpoczęcie swojej działalności w Hiszpanii lub osoby zastanawiające się nad stałym pobytem w tym kraju powinny zapoznać się z tamtejszym systemem podatkowym.

 

System podatkowy – jest to zbiór podatków, które nakłada państwo. Podatki dzieli się na pośrednie i bezpośrednie. Do podatków bezpośrednich można zaliczyć między innymi podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych. Natomiast podatkiem pośrednim będzie między innymi akcyza. Tutaj poznasz – wysokość podatków w Hiszpanii.

 

Podatek dochodowy w Hiszpanii podobnie jak w Polsce jest podatkiem bezpośrednim, progresywnym. Jego wysokość rośnie wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania. Innymi słowy – im więcej zarabiamy, tym większe podatki płacimy. Podatek dochodowy od osób fizycznych są zobowiązani płacić osoby fizyczne na stałe zamieszkałe w Hiszpanii. Według tamtejszego prawa obowiązkiem tym będą objęci wszyscy, którzy przebywają na terytorium Królestwa ponad sto osiemdziesiąt trzy dni. W Polsce ten rodzaj podatku zwany jest popularnie PIT – em. W Hiszpanii obowiązuje skrót IRPF. Jest to abrewiacja sformułowania: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

 

Podatek dochodowy w Hiszpanii płacony przez osoby fizyczne obejmuje dochody uzyskane przez daną osobę w poprzednim roku kalendarzowym. Obejmuje on zarówno zyski, jak i straty majątkowe. Do prawidłowego obliczenia tego podatku brane są pod uwagę dochody wynikające ze stosunku pracy. Innymi słowy – zarobki. Dochody z inwestycji, którymi mogą być między innymi dochody z najmu budynków czy depozytów bankowych. Dochody z działalności gospodarczej oraz inne zyski i straty, które nie dają się zaklasyfikować do żadnej z wyżej wspomnianych kategorii. W rozliczeniu rocznym nie ma wymogu podawania zysków wynikających z darowizn czy spadków, bowiem podatki te płacone są na podstawie odrębnych przepisów w momencie uzyskania darowizny czy też otrzymania spadku.

 

Znajomość przepisów prawa podatkowego jest elementem szczególnie ważnym jeśli planujemy założyć własną firmę. Te przepisy warto także znać jeśli planuje się dłuższy pobyt w Hiszpanii i podjęcie pracy w tym kraju. Polacy nie zawsze mają świadomość w jaki sposób funkcjonuje hiszpański system podatkowy – a to duży błąd, jeśli wiąże się swoją przyszłość z tym krajem. Aby mieć pewność, że wszystkie dokumenty, rozliczenia i podatki odprowadzamy zgodnie z panującym w Hiszpanii prawem dobrze jest skorzystać z biura rachunkowego, które zajmuje się tego typu kwestiami. Takie biuro reprezentuje podatnika przed hiszpańskimi urzędami, jego pracownicy biegle władają hiszpańskim, a jednocześnie komunikują się ze swoimi polskimi klientami w języku polskim – to ogromne ułatwienia dla każdego, kto nie jest pewny swojej znajomości hiszpańskiego. Takie rozwiązanie daje pewność, że wszystkie formalne kwestie związane z rozliczeniem podatku od osób fizycznych zostaną przeprowadzone pomyślnie i w zgodzie z obowiązującą literą hiszpańskiego prawa podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *