Znane powiedzenie mówi, że na świecie są tylko dwie pewne rzeczy: śmierć i podatki. To potoczne stwierdzenie oddaje powszechność podatków, w zasadzie obowiązują one niemal w każdym kraju światach, a do ich płacenia zobowiązani są zarówno przedsiębiorcy, jak i podatnicy indywidualni. Przedsiębiorstwa płacą podatki w różnej formie może to być podatek od nieruchomości, podatek VAT, czy podatek dochodowy.

To właśnie podatek dochodowy od osób prawnych, czyli tak zwany CIT stanowi podstawę opodatkowania firm. Choć jak sama nazwa wskazuje dotyczy on wyłącznie firm posiadających osobowość prawną. W przypadku firm bez takiej osobowości podatek płacą wszyscy właściciele rozliczając się na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli płacą oni podatek PIT.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że definicja podatków oraz podstawa ich naliczania bywa różna w zależności od tego, czy mówimy o prawie podatkowym czy o kwestiach księgowych. Innymi słowy istnieją koszty księgowe czy przychody, które zostaną wzięte pod uwagę przy obliczaniu podatku dochodowego, ale już w rozliczeniu rocznym one się nie pojawią, lub odwrotnie – są one przedstawiane w rozliczeniach rocznych, natomiast nie są brane pod uwagę przy naliczaniu podatku dochodowego. Taka różnica wiąże się z innymi interpretacjami i definicjami kosztów i przychodów jakie prezentują rachunkowość i prawo podatkowe. Kwestie prawidłowego naliczania podatku oraz odpowiedniego klasyfikowania kosztów mogą mieć niebagatelne znaczenie dla firmy, dlatego wiele przedsiębiorstw, które chcą mieć pewność, że ich podatki naliczane i płacone są we właściwej wysokości korzysta z usług doradców podatkowych, takich jak specjaliści z – http://bttp.pl.

Innym przykładem zawiłości kwestii związanych z podatkami jest problem z tym kiedy powinny one zostać naliczone. W tym przypadku również rachunkowość i prawo podatkowe bywają rozbieżne. Są koszty i zyski, które opodatkowane powinny zostać w chwili ich powstania, zaś inne opodatkowane są dopiero w momencie, gdy cały proces z nimi związanych zostanie zakończony. Kwestie podatków bieżącego i odroczonego, to kolejne istotne dla firmy sprawy, które w dużej mierze mogą wpłynąć na płynność finansową firmy. Z tego względu często konieczna staję się nie tylko pomoc księgowej, ale także specjalisty w zakresie doradztwa podatkowego. Taka pomoc może okazać się z punktu widzenia firmy wręcz nieoceniona, bowiem może jej przynieść wiele wymiernych korzyści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *